Siðareglur

Siðareglur matsteymis Álfhólsskóla

Fagmennska

  • Þátttakendur í matsteymi Álfhólsskóla starfa samkvæmt siðareglum teymisins.

  • Þátttakendur í matssteymi skulu kynna sér gildandi lög og reglur er varða mat á skólastarfi og þau leiðbeiningarrit sem eru til grundvallar vinnu teymisins.

  • Þátttakendur í matsteymi vinna samkvæmt fyrirliggjandi gögnum en ekki eigin tilfinningum og skoðunum.

  • Þátttakendur í matsteymi sýna hver öðrum virðingu og stunda fagleg og heiðarleg vinnubrögð.

Hagsmunaárekstrar (vanhæfi)

  • Þátttakanda í matsteymi ber skylda til að upplýsa matsteymi um vanhæfi sitt ef hann á einhvern hátt tengist verkefni/verkefnum á þann hátt að óhlutdrægni hans verði dregið í efa og fela skólastjóra að skipa staðgengil sinn.

Trúnaður

  • Þátttakendur í matsteymi virða algjöran trúnað gagnvart þeim upplýsingum sem þeir meðhöndla nema skólastjóri Álfhólsskóla hafi heimilað annað.
  • Niðurstöður matsteymis eru trúnaðarmál þar til matsskýrsla hefur verið birt á heimasíðu Álfhólsskóla.

Ávinningur af mati

  • Þátttakendur í matsteymi nýti sér ekki á nokkurn hátt (s.s. persónulegan, fjárhagslegan eða faglegan) niðurstöður matsvinnunnar í eigin þágu.  

 

Þessar siðareglur voru samþykktar af matshóp 23. maí 2011 

 

Posted in Matsteymi.