Heimanám

Mikilvægi heimanáms felst að stærstum hluta í aukinni þjálfun í lestri og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hver greinakennari sér um skipulag á yfirferð markmiðsþátta námsefnisins og ákveður það efni sem vinna skal heima. Alltaf er tekið tillit til þeirra einstaklinga sem eru hægir í vinnubrögðum og heimanámið aðlagað þeim sérstaklega í samráði við foreldra. Foreldrum er því bent á að hafa samband við viðkomandi kennara ef þeir telja heimanám of mikið eða of lítið hjá sínu barni.

Tilgangur heimanáms
Heimnám er þjálfun í vinnubrögðum sem nýtast seinna í námi og starfi. Með heimanámi verður til ákveðin tenging milli náms í skóla og heimilis. Með heimnámi undirbýr nemandi sig fyrir kennslu og/eða lýkur verkefnum sem byrjað var á í skólanum.

Umfang heimanáms
Heimanám þarf að geta verið einstaklingsmiðað og miðað er við að það taki ekki meira en 1 klst. á dag að jafnaði hjá elstu nemendunum en minna hjá þeim yngri.

Skipulag heimanáms
Heimanámsáætlun er birt í Mentor. Í sumum námsgreinum á elsta stigi er um að ræða áætlun til nokkurra vikna þar sem nemendur skipuleggja sjálfir nám í skóla og heima. Í öðrum er heimanámið skipulagt fyrir ákveðnar kennslustundir.  Mikilvægt er að heimanám fyrir komandi viku sé komið inn í Mentor fyrir föstudag. 

Viðmið um heimanám á yngsta stigi:

Allir nemendur lesi heima upphátt og í hljóði fimm sinnum í viku. Skrifa sóknarskrift og vinni að sögugerð aðra hverja viku.
Annað viðfangsefnið gæti verið að ljúka einhverju sem ekki tókst að ljúka í skólanum.
Miðað er við að heimavinna taki ekki meira en u.þ.b. 30 mínútur.

Viðmið um heimanám á miðstigi:
Allir nemendur lesi heima upphátt og í hljóði fimm sinnum í viku. Fjóra daga vikunnar má að hámarki setja fyrir tvö verkefni auk heimalesturs. Annað viðfangsefnið gæti verið að ljúka einhverju sem ekki tókst að ljúka í skólanum en hitt verkefnið nýtt.

Viðmið um heimanám á elsta stigi:
Nemendur lesi heima í lesfögum u.þ.b. 15 mínútur á dag. Önnur verkefnavinna að hámarki 40 mínútur á dag. Stefnt skal  að því að heimanám taki ekki meira en klukkustund á dag, virka daga.
Kennarar aðgæti á Mentor hvað þegar er búið að setja fyrir hjá nemendum áður en heimavinna er skráð í kerfið.