Nemendafulltrúar ÖSE

Samkvæmt 10. gr. laga um grunnskóla skal nemendafélag starfa í grunnskólum sem á m.a. að vinna að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum þeirra.

Nemendafulltrúar Öll sem eitt funda með kennara úr stýrihópnum einu sinni í mánuði á yngsta og miðstigi og einu sinni í viku á unglingastigi. Á fundunum er fjallað er um málefni nemenda, samskipti og líðan, gildi mánaðarins o.fl. Fulltrúar hittast oftar ef þörf krefur og nota Bekkjarrými (e. Google Classroom).

Verkefni ÖSE fulltrúa eru m.a. að:

 • Vera drífandi leiðtogar sem líða ekki einelti eða óæskilega hegðun og þora að mótmæla því.
 • Sýna gott fordæmi og umgangast aðra nemendur og starfsfólk af virðingu og umburðarlyndi.
 • Vera tenging milli starfsfólks og nemenda.
 • Leita til kennara og/eða námsráðgjafa ef minnsti grunur um alvarlegan samskiptavanda, einelti eða vanlíðan annars nemanda vaknar.
 • Vinna með gildi mánaða og hjálpa umsjónarkennurum að gera eitthvað sniðugt sem tengist hverju gildi.
 • Fylgjast vel með á Google Classroom, þar fara fundarboð ÖSE og önnur samskipti fram.
 • Vera höfundar að góðum skólabrag, vinna markvisst að því að efla jákvæða skólamenningu og samskipti.

ÖSE-ráð 2020-2021 skipa:

Yngsta stig:

2.bekkur 3.bekkur 4.bekkur
Baldur Máni Arnór Darri Ingvar
Berglind Sara Elvar Gabríela Rún
Eyþór Gabríel Erling Sara
Freyja Mjöll Lilja Berg Þórir
Indriði Helgi Steinunn
Snædís Lilja Elín Sara

Miðstig:

5.bekkur 6.bekkur 7.bekkur
Eyrún Dísa Brynjar Nói Elísabeth Líf
Bylgja Ýr Lúkas Logi Helena Laufey
Elma Björk Atli Hrafn Dagur Ingason
Kári Rafnar Ísold Svava Hugrún Ragna
Júlía H. Elísabet Thelma Lind
Hilmir Freyr Lilja Lovísa Baldvin Þór

ÖSE-ráð á unglingastigi starfar jafnframt sem nemendaráð skólans. Nemendaráðið hefur í starfsreglum sínum valið sér nafnið nemendastjórn Álfhólsskóla. Nemendastjórn er ráðgefandi í stjórnun skólans og tveir fulltrúar þess eru jafnframt í skólaráði. ÖSE-ráðið á unglingastigi fundar í hádeginu. Nemendafulltrúar fara því einu sinni í viku 5-10 mín fyrr í mat og taka hann með sér inn á fundinn. Tveir fulltrúar ráðsins sitja jafnframt í skólaráði. Nemendastjórn til aðstoðar eru Anna Pála Gísladóttir og Ragnheiður Eggertsdóttir

Starfsreglur nemendastjórnar Álfhólsskóla

 1. Félagið heitir nemendastjórn Álfhólsskóla, skammstafað N.Á.
 2. Stjórnin fundar einu sinni í viku en á í samskiptum þess á milli í gegnum bekkjarrými (e. Google classroom).
 3. Allir nemendur í 8.-10.bekk geta boðið sig fram í nemendastjórn. Þrír til fjórir nemendur í hverjum árgangi sitja í nemendastjórn hverju sinni.
 4. Ekki er heimilt að ræða mál einstakra nemenda á fundum stjórnarinnar.
 5. Brýnt er að fulltrúar nemenda í nemendastjórn séu til fyrirmyndar varðandi hegðun, framkomu og ástundun. Uppfylli nemendur ekki þessi skilyrði fá þeir áminningu og getur í kjölfarið verið vísað úr stjórninni.
 6. Fulltrúar nemendastjórnar geta tekið upp mál á fundum að eigin frumkvæði eða að frumkvæði annarra nemenda í skólanum.
 7. Fulltrúar sýna hver öðrum virðingu og hlusta ávallt á þau mál sem borin eru upp á fundum.
 8. Stjórnin kýs sér formann og fundarritara.
 9. Fundargerðir nemendastjórnar eru birtar á heimasíðu skólans, www.alfholsskoli.is  
 10. Tilgangur nemendastjórnar er að vera ráðgefandi í stjórnun skólans. Verkefni nemendaráðs er að fjalla um öll þau mál sem snúa að velferð og aðbúnaði nemenda skólans.
 11. Tveir fulltrúar nemendastjórnar sitja í skólaráði.
 12. Nemendastjórn berst fyrir rétti allra nemenda óháð vinsældum, stöðu, kyni eða aldri.
 13. Nemendastjórn setur sér framkvæmdaráætlun að hausti ár hvert sem birt er á heimasíðu skólans.  

ÖSE-ráð og nemendastjórn 2020-2021 skipa:

Unglingastig:

8.bekkur 9.bekkur 10.bekkur
Weronika Eliza Hrafnhildur Freyja Álfrún Lind
Tinna Friðjón Ingi Elísabet Xiang
Þórunn Helga Þorsteinn Jakob Freyr Ingibert Snær
Ninja Katrín Hrefna Lind Hugrún
María “Maya” Sjöfn Sandra
Almar Logi