Nefndir og ráð

Innan skólans eru á hverjum tíma starfandi ýmiss ráð og nefndir sem hafa umsjón með ákveðnum þáttum skólastarfsins og/eða eru skólastjóra til ráðgjafar um einstök mál.
Hluti af þessum ráðum og nefndum eru samkvæmt lögum eða reglugerðum um grunnskólann en önnur byggja á þörfum innra skipulags og stjórnunar skólans.
Helstu ráð og nefndir skólans eru:
Skólaráð
Nemendaráð
Nemendaverndarráð
Áfallaráð
Öll sem eitt (ÖSE) og Unicef
Öryggisnefnd
Heilsuteymi og Heilsueflandi grunnskóli
Jafnréttisteymi
Grænfánateymi
Læsisteymi
Upplýsingatækniteymi
Mat á skólastarfi
Réttindaráð ÖSE