Verkfall starfsmanna í BSRB

Ágætu foreldrar/forráðamenn
Á þessari stundu stefnir allt í að næsta lota verkfalls starfsmanna sem eru félagar í BSRB í grunnskólum Kópavogs komi til framkvæmda á morgun, þriðjudaginn 23. maí kl. 8:00 – 12:00 og allan miðvikudaginn 24.maí.
Ef af verkfallinu verður mun:
Skrifstofur skólans í Digranesi og Hjalla lokaðar.
Minnt er á netfang skólans alfholsskoli@kopavogur.is
Mötuneyti skólans í Hjalla verður lokað báða dagana.
Útigæsla í frímínútum í Hjalla verður eitthvað skert.
Frístund verður lokuð á miðvikudaginn.

Í verkfalli er ekki heimilt að breyta skipulagi né ganga í störf þeirra sem eru í verkfalli. Því mun verkfallið hafa mikil áhrif á starfsemina í sérdeildum skólans þar sem allir stuðningsfulltrúar verða í verkfalli.
Áhrifin í þessari lotu verkfallsins verða þau sömu á skólastarfið og var í síðustu viku.
Nánari útskýringar og upplýsingar um hvað verður unnt að gera verður sent sérstaklega á foreldra þeirra barna.
Ef verkfallið leysist fyrir kl. 8 þriðjudaginn 23.maí mun skólastarf verða óbreytt.
Mikilvægt er að foreldrar fylgist með fréttum og tölvupóst  því skólinn gæti þurft að senda nýjar upplýsingar um helgina.

Dear parents/guardians
At this moment, the next round of strike by employees who are members of BSRB in Kópavogur primary schools is set to take effect tomorrow Tuesday, May 23, 8:00 – 12:00 and throughout Wednesday, May 24th.
If the announced strike of the school employees who are within the BSRB is implemented again:
The school offices in Digranes and Hjalli are closed.
The school’s email address is reminded alfholsskoli@kopavogur.is
The school cafeteria in Hjalli will be closed both days.
Outdoor care during recess in Hjalli will be somewhat impaired.
Leisure will be closed on Wednesday.

During a strike, it is not permitted to change the organization or join the work of those on strike. As a result, the strike will have a major impact on operations in the special departments of the school, where all support workers will be on strike.

The impact of this round of strike will be the same on schoolwork as it was last week.
Further explanations and information on what can be done will be sent separately to the parents of those children.
If the strike is resolved by 8 p.m. on Tuesday May 23rd, school operations will remain unchanged.

It’s important that parents keep an eye on the news and emails because the school may need to send new information on short notice.

Stjórnendur Álfhólsskóla

Posted in Fréttir.