Sækja börn í dag

Á fundi neyðarstjórnar Kópavogs í morgun var ákveðið að hvetja foreldra til að sækja börnin sín um hádegi í leikskóla, grunnskóla og frístund. Mælst er til þess að foreldrar verði búnir að sækja börnin sín fyrir kl. 14:00. Börn sem þurfa að ganga heim fari heim í hádeginu, áætlað er að engin börn séu á gangi eftir kl. 13:00.

Leikskólar, grunnskólar, og frístundir loka kl. 15:00 í dag.

………………………….

At a meeting of the  Kópavogur Emergency Board this morning, it was decided to engourage parents to pick up their children at noon in preschools, primary schools and leisure centres and no later than 2:00 pm. Children who have to walk home on their own leave school at noon so that no children will be walking outside after 1:00 pm.

Preschools, primary schools and leisure centres will close at 3 o‘clock.

……………………………

Na spotkaniu sztabu kryzysowego Miasta Kópavogur zdecydowano zalecić rodzicom, żeby w południe odebrali dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic szkolnych.

Zaleca się odebranie dzieci najpóźniej do godziny 14:00. Dzieci, które muszą wrócić pieszo, powinny pójśc do domu w południe.

Zakłada się, że żadne dziecko nie będzie samo na dworze po godz. 13:00.

Szkoły podstawowe, przedszkola i świetlice szkolne zostaną dzisiaj zamknięte o godz. 15:00.

Posted in Fréttir.