Innkaup á skólavörum fyrir 5. – 7. bekk

Fyrir skólaárið 2017-2018 verða ekki gefnir út sérstakir innkaupalistar fyrir nemendur í 5. – 7. bekk Álfhólsskóla. Skólinn sér um innkaup á öllum almennum skólavörum fyrir nemendur í þessum bekkjum í samvinnu við foreldrafélagið gegn vægu gjaldi sem foreldrar greiða. 
Þessar breytingar á innkaupum koma til bæði vegna innleiðingar á spjaldtölvum sem og að auka nýtni og draga úr sóun í samræmi við áherslur í umhverfismálum. 

Foreldrar eru beðnir um að greiða 2000.- kr. fyrir skólavörurnar inn á reikning foreldrafélagsins: reikningur: 0537-26-661010, kt. 661010-1420. Nauðsynlegt er að senda kvittun fyrir greiðslunni á netfangið: agustamjons@kopavogur.is, auðveldast er að senda kvittun í gegnum heimabankann.

Uprzejmie informujemy, ze w roku szkolnym 2017-2018 w  Álfhólskóli nie bedzie listy zakupow w klasach 5-7, a co za tym idzie, potrzeby zakupienia ‚,wyprawki‘‘ przez rodzicow.
Szkola we wspolpracy ze stowarzyszeniem rodzicow, sama zakupi potrzebne rzeczy za oplate wniesiona przez rodzicow.
Zmiany spowodowane sa wprowadzeniem zwiekszonego uzycia tabletow oraz wykorzystaniem rzeczy zgromadzonych w poprzednich latach. 

Rodzice sa proszenie o wplacenie 2000 –kr.  na przybory szkolne na konto stowarzyszenia rodzicow:
Numer konta: 0537 – 26- 661010 kt. 661010-1420

For the academic year 2017-2018 there were not issued specific shopping list for students in 5th – 7th grade in Álfhólsskóli. The school is responsible for procurement of all private educational supplies for the students in these classes in cooperation with the parents association for a small fee the parents need to pay.
These changes in procurement come both for the introduction of Ipad tablets and to increase efficiency and reduce waste in accordance with the priorities of the environment.

Parents need to pay 2000.- kr. for school products into the account of the parents association: Account: 0537-26-661010, kt. 661010-1420. It is necessary to send a receipt for payment to the address: agustamjons@kopavogur, easiest is to send the receipt through Heimabankinn.

Posted in Fréttir.