Þróunarverkefni

Á hverju ári er unnið markvisst að skólaþróun og umbótum í Álfhólsskóla. Árið 2011 var samþykkt ný aðalnámskrá fyrir grunnskólann og námsgreinasvið 2013.  Á undanförnum misserum hefur verið lögð mikil áhersla á að innleiða breytingar á námi, námsmati og kennsluháttum samkvæmt þessari námskrá. Haustið 2017 var allt námsskipulag og námsmat sett upp í Mentor samkvæmt nýjum áherslum. Ný og endurbætt skólanámskrá verður birt smám saman á nýjum vef skólans skólaárið 2017 – 2018. Markmiðið er að heildarendurskoðun á skólanámskránni verði lokið vorið 2018. Það er hins vegar rétt að árétta öll skólaþróun er sívirkt ferli sem aldrei tekur enda. Sífellt þarf að vera vakandi fyrir því sem betur má fara.

Innleiðing á spjaldtölvum í allt skólastarf samkvæmt stefnu Kópavogsbæjar sem hófst haustið 2016 er annað stórt þróunarverkefni sem unnið er að innan skólans. Að jafnaði eru einnig fjölmörg önnur þróunarverkefni, bæði smærri og stærri, í gangi innan skólans. Upplýsingar um þessi verkefni er hægt að nálgast hér fyrir neðan.

Skólinn sækir reglulega um styrki úr ýmsum sjóðum til þróunarstarfs innan skólans og til samstarfs við aðra skóla. Á undanförnum árum hefur skólinn reglulega fengið styrki úr sprotasjóði og lýðheilsusjóði til fjöbreyttra þróunarverkefna. Einnig hefur skólinn fengið styrki til verkefna innan Erasmus plus.

 

Þróunarverkefni skólaárið 2017 – 2018.

Námsfús börn

Allir kennarar eru lífsleiknikennarar

Vinnum saman

Spjaldtölvur í kennslu

Móðurmál og læsi í stafrænum heimi

Læsi í Álfhólsskóla

Einelti í stafrænum heimi – Erasmus verkefni