Nemendafulltrúar ÖSE

Samkvæmt 10. gr. laga um grunnskóla skal nemendafélag starfa í grunnskólum sem á m.a. að vinna að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum þeirra.

Nemendafulltrúar Öll sem eitt funda með kennara úr stýrihópnum einu sinni í mánuði á yngsta og miðstigi og einu sinni í viku á unglingastigi. Á fundunum er fjallað er um málefni nemenda, samskipti og líðan, gildi mánaðarins o.fl. Fulltrúar hittast oftar ef þörf krefur og nota Bekkjarrými (e. Google Classroom).

Verkefni ÖSE fulltrúa eru m.a. að:

 • Vera drífandi leiðtogar sem líða ekki einelti eða óæskilega hegðun og þora að mótmæla því.
 • Sýna gott fordæmi og umgangast aðra nemendur og starfsfólk af virðingu og umburðarlyndi.
 • Vera tenging milli starfsfólks og nemenda.
 • Leita til kennara og/eða námsráðgjafa ef minnsti grunur um alvarlegan samskiptavanda, einelti eða vanlíðan annars nemanda vaknar.
 • Vinna með gildi mánaða og hjálpa umsjónarkennurum að gera eitthvað sniðugt sem tengist hverju gildi.
 • Fylgjast vel með á Google Classroom, þar fara fundarboð ÖSE og önnur samskipti fram.
 • Vera höfundar að góðum skólabrag, vinna markvisst að því að efla jákvæða skólamenningu og samskipti.

ÖSE-ráð 2021-2022 skipa:

Yngsta stig:

2.bekkur 3.bekkur 4.bekkur
Elísabet Sara Stefanía Bryndís Hildur Helgadóttir
Sigursteinn Atli Eymundur Tinna Ósk Fannarsdóttir.
Kristian Jón Óskar Brynhildur Lára Ríkarðsdóttir
Klaudia Katrín Anna Bragi Húnason
Silja Gunnar Karvel
Arnar Óli Óliver Leo

Miðstig:

5.bekkur 6.bekkur 7.bekkur
Sunneva Valey Fríða Rakel Arna Kristín
Jakob Friðrik Eyrún Dísa Margrét Eva
Kristján Hekla Huld Níels
María Daði Bergur
Stefanía Rós Unnar Búi Laufey Rós
Óðinn Vanja

ÖSE-ráð á unglingastigi starfar jafnframt sem nemendaráð skólans. Nemendaráðið hefur í starfsreglum sínum valið sér nafnið nemendastjórn Álfhólsskóla. Nemendastjórn er ráðgefandi í stjórnun skólans og tveir fulltrúar þess eru jafnframt í skólaráði. ÖSE-ráðið á unglingastigi fundar í hádeginu. Nemendafulltrúar fara því einu sinni í viku 5-10 mín fyrr í mat og taka hann með sér inn á fundinn.
Formaður skólaárið 2021-2022 er Hrefna Lind Grétarsdóttir og til vara Friðjón Ingi Guðjónsson.
Ritari skólaárið 2021-2022 er Kristbjörg María Kjartansdóttir og til vara Hrafnhildur Freyja Einarsdóttir.
Nemendastjórn til aðstoðar eru tveir kennarar, Anna Pála Gísladóttir og Ragnheiður Eggertsdóttir.

Starfsreglur nemendastjórnar Álfhólsskóla

 1. Félagið heitir nemendastjórn Álfhólsskóla, skammstafað N.Á.
 2. Stjórnin fundar einu sinni í viku en á í samskiptum þess á milli í gegnum bekkjarrými (e. Google classroom).
 3. Allir nemendur í 8.-10.bekk geta boðið sig fram í nemendastjórn. Þrír til fjórir nemendur í hverjum árgangi sitja í nemendastjórn hverju sinni.
 4. Ekki er heimilt að ræða mál einstakra nemenda á fundum stjórnarinnar.
 5. Brýnt er að fulltrúar nemenda í nemendastjórn séu til fyrirmyndar varðandi hegðun, framkomu og ástundun. Uppfylli nemendur ekki þessi skilyrði fá þeir áminningu og getur í kjölfarið verið vísað úr stjórninni.
 6. Fulltrúar nemendastjórnar geta tekið upp mál á fundum að eigin frumkvæði eða að frumkvæði annarra nemenda í skólanum.
 7. Fulltrúar sýna hver öðrum virðingu og hlusta ávallt á þau mál sem borin eru upp á fundum.
 8. Stjórnin kýs sér formann og fundarritara.
 9. Fundargerðir nemendastjórnar eru birtar á heimasíðu skólans, www.alfholsskoli.is  
 10. Tilgangur nemendastjórnar er að vera ráðgefandi í stjórnun skólans. Verkefni nemendaráðs er að fjalla um öll þau mál sem snúa að velferð og aðbúnaði nemenda skólans.
 11. Tveir fulltrúar nemendastjórnar sitja í skólaráði.
 12. Nemendastjórn berst fyrir rétti allra nemenda óháð vinsældum, stöðu, kyni eða aldri.
 13. Nemendastjórn setur sér framkvæmdaráætlun að hausti ár hvert sem birt er á heimasíðu skólans.  

ÖSE-ráð og nemendastjórn 2021-2022 skipa:

Unglingastig:

8.bekkur 9.bekkur 10.bekkur
Jón Oddur Tinna Kristín Snædís
Dagur Ingason Fanney Birta Jeremí
Elísabet Þórunn Mogensen Hrafnhildur
Helena Laufey Hörður Friðjón
Brynjar Styrmir Almar
Margrét Ólöf Þorsteinn
Hrefna
Kristbjörg