Matsáætlun

Í sjálfsmatsáætlun er greint frá því hvernig sjálfsmati verður háttað í Álfhólsskóla haustið 2017 til vors 2020. Tilgangur matsins er að leggja grunn að sívirku umbótasamstarfi í skólanum, greina þarfir hans fyrir breytingar og umbætur með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Markmiðið er að styrkja innviði starfsins, draga fram það sem vel er gert og benda á það sem betur má fara.

Matsteymi setti haustið 2017 fram matsáætlun til ársins 2020. Matsþættir eru í samræmi við yfirmarkmið bæjarstjórnar Kópavogs sem unnin eru út frá heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Sjálfsmatsáætlun má lesa í heild sinni hér.