Nefndir og ráð

Innan skólans eru á hverjum tíma starfandi ýmiss ráð og nefndir sem hafa umsjón með ákveðnum þáttum skólastarfsins og/eða eru skólastjóra til ráðgjafar um einstök mál.
Hluti af þessum ráðum og nefndum eru samkvæmt lögum eða reglugerðum um grunnskólann en önnur byggja á þörfum innra skipulags og stjórnunar skólans.
Helstu ráð og nefndir skólans eru:
Skólaráð.
Nemendaráð.
Nemendaverndarráð.
Áfallaráð.
Saman í sátt
Öryggisnefnd.
Jafnréttisnefnd.
Heilsueflandi grunnskóli
Grænfánateymi
Læsisteymi
Spjaldtölvuteymi