Öryggisnefnd

Vinnustaður skal þannig úr garði gerður að þar sé gætt öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta sbr. lög nr. 46/1980. Allir starfsmenn skulu njóta réttinda skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerðum settum á grundvelli laganna.

Í öryggisnefnd Álfhólsskóla skólaárið 2017-2018 eru:

Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri
Einar Birgir Steinþórsson aðstoðarskólastjóri
Jón Karl Kristjánsson húsvörður Digranesi
Anna Guðný Björnsdóttir húsvörður Hjalla
Kristbjörg Pálsdóttir kennari Digranesi
Árni Jónsson kennari Hjalla
Freydís Aradóttir bókasafnsfræðingur