Valgreinar

Frjálst val eftir áhugasviði og styrkleikum hvers og eins er hluti af námi allra nemenda í 8. – 10. bekk.

Allir nemendur 8. – 10. bekk velja valgrein eða valgreinar í frjálsu vali sem nemur tveimur klukkustundum á viku.

Valið fyrir haustönn fer fram í maí en val fyrir vorönn fer fram í desember.
Áður en að vali kemur fá allir nemendur rafrænan upplýsingabækling um það val sem er í boði en valið sjálft fer fram rafrænt.

Nemendur geta fengið nám eða íþróttaþjálfun utan skólans metið á móti frjálsu vali fyrir allt að tvær klukkustundir fari það nám eða þjálfun fram hjá viðurkenndum umsjónaraðila.
Hversu mikið fæst metið fer eftir umfangi þess náms eða þjálfunar sem fer fram utan skólans. Nemandi sem óskar eftir slíku mati þarf að skila sérstöku eyðublaði með staðfestingu kennara/þjálfara og foreldris.

Þegar kemur að valin er mikilvægt að allir nemendur velji einnig varaval því nemendafjöldi í einstaka hópum getur verið takmarkaður og einnig geta hópar fallið niður þar sem ekki velja nógu margir til að unnt sé að halda úti kennslu. Miðað er við að nemandi velji aðalval, fyrsta varaval og annað varaval.

Auk ofangreinds vals hafa nemendur tölvert mikið val um verkefni  í BÍP-tímum (þematímar sem nemendur völdu að kalla bland í poka) sem eru alls 2 klukkustundir á viku á miðvikudögum. Einnig er ein klukkustund á viku í því sem er kalla BÍP-val en það er 8 vikna valkúrsar sem nemendur geta valið sér eftir áhugasviði.

Skólaárið 2020 – 2021 hefur skipulagning og kennsla í valgreinum riðlast mikið vegna sóttvarna í tengslum við covid-heimsfaraldurinn. Í valgreinum er almennt mikil blöndun milli hópa og þar sem nemendum hefur á löngum tímabilum í vetur verið skipt í sóttvarnarhólf hefur ekki verið unnt að halda úti kennslu í valgreinum þegar þær takmarkanir hafa verið í gangi.